Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zaprasza do udziału w spotkaniu edukacyjnym nt. „Dotacje na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych”, które odbędzie się

9 listopada w godz. 10.00 – 13.00 w Częstochowie,

w Częstochowskim Parku Przemysłowo – Technologicznym, przy ul. Wały Dwernickiego 117/121.

W ramach Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przewidziano możliwość udzielenia dotacji na:

  • tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych (spółdzielni socjalnych),
  • tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych (spółdzielniach socjalnych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą),
  • wsparcie ekonomizacji podmiotów ekonomii społecznej, niebędących przedsiębiorstwami społecznymi, o ile przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy.

Na spotkanie zapraszamy osoby fizyczne zainteresowane utworzeniem spółdzielni socjalnej oraz istniejące Spółdzielnie Socjalne, Fundacje, Stowarzyszenia zainteresowane utworzeniem nowych miejsc pracy w organizacji.
Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • potencjał podmiotów ekonomii społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego;
  • oferta wsparcia Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w zakresie rozwoju ekonomii społecznej;
  • zasady udzielania dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (terminy, grupy osób uprawnione do uzyskania dotacji, dokumenty).

Prosimy o zgłaszanie się na spotkanie pod nr tel.: 34 325-71-42, bądź mailowo na rafal@jowes.pl

Skip to content