Informujemy o otwarciu naboru wniosków w konkursie “Śląskie Lokalnie 2018-2019”. Wnioski można składać za pośrednictwem platformy Witkac.pl. Nabór w tegorocznej edycji konkursu potrwa do 19.08.2018 r. Regulamin konkursu oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie www.fioslaskie.com w zakładce Dokumenty.

 

W ramach konkursu można ubiegać się o mikrogranty w wysokości od 500 zł do 5 000 zł. W projekcie zorganizowane będą dwa konkursy mikrograntowe, w  których rozdamy łącznie 500 tysięcy złotych. 250 tys. zł. w roku 2018 i 250 tys. zł. w roku 2019.  Na etapie składania wniosku prosimy o dołączenie w systemie Witkac.pl aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym) odpisu z rejestru lub odpowiednio, wyciągu z ewidencji (np. stowarzyszenia zwykłe) lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny Wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących. Nie dotyczy grup nieformalnych.

Projekty z pierwszego naboru mogą rozpocząć się najwcześniej 1 sierpnia 2018 r. a z drugiego naboru najwcześniej 1 maja 2019 r. Na realizację projektów w konkursie mikrograntowym, realizatorzy będą mieć do 6 miesięcy. Projekty z pierwszego naboru będą trwać do 31 stycznia 2019 r. zaś z drugiego naboru do 31 sierpnia 2019 r, projekty nie będą mogły trwać krócej niż 30 dni. Nie będzie możliwości poniesienia wydatków z dotacji przed datą rozpoczęcia i po dacie zakończenia projektu. Oceny Wniosków dokona niezależna Komisja składająca się z trzech członków wyłonionych w otwartym przetargu, każdorazowo w trakcie każdego naboru. Członkowie Komisji nie będą powiązani z Operatorem, a także będą zobowiązani do zachowania standardów antykorupcyjnych. Członkowie Komisji konkursowej będą posiadali wiedzę i co najmniej 4 letnie doświadczenie z zakresu realizacji projektów, a także cieszyć się nieposzlakowaną opinią w środowisku organizacji pozarządowych.

 

Skip to content