logo.pomaganie[metaslider id=1556]

Organizatorami są firma Geberit Sp. z o.o. i Fundacja Przyjaciółka.

Tym razem do udziału w Akcji zapraszamy dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek rodzinnych z całej Polski. Można otrzymać kwotę 2.000 zł na dofinansowanie zajęć dodatkowych wspierających rozwój zdolności dziecka – naukowych, artystycznych i sportowych. Dajemy szansę dzieciakom na rozwijanie zdolności, które pozwolą im na zbudowanie swojej lepszej przyszłości i rozwój umiejętności potrzebnych w szkole i poza nią.
Aby wziąć udział w Akcji należy przesłać:

Kompletnie i poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, wydrukowany ze strony internetowej
www.fundacja.przyjaciolka.pl

Stworzyć krótki film lub prezentację zdjęciową (pokaz slajdów wraz z opisem), pokazującą osiągnięcia dziecka
Oświadczenie opiekuna potwierdzające przebywanie wychowanka w pieczy zastępczej
Pisemną opinię instruktora lub trenera (osoby prowadzącej zajęcia w dziedzinie uprawianej przez Wychowanka).
Oświadczenie o możliwości wykorzystania zdjęć i filmu przez Organizatorów Akcji.
Dokumentację należy przesłać do Fundacji Przyjaciółka ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa do dnia 30 września 2015 roku.
Wszystkie wymagania techniczne znajdują się w „Zasadach Akcji”.
Dodatkowych informacji udziela Joanna Kuzebska tel. 22 58 42 149 e-mail:joanna.kuzebska@fundacja.przyjaciolka.pl

Skip to content