Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie grantowym programu RITA – Przemiany w regionie.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym regulaminem konkursu oraz załącznikiem nr 1 do regulaminu dotyczącym kosztów kwalifikowanych.

Program obejmuje następujące kraje: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Tadżykistan.

Dofinansowanie ze środków programu mogą uzyskać zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na podstawie umów państwo-kościół i może ono dotyczyć wyłącznie współpracy z podmiotami i osobami z w/w krajów.

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów realizowanych wspólnie przez partnerów z Polski oraz z co najmniej jednego z krajów objętych programem. Projekty powinny przyczyniać się do przemian demokratycznych i systemowych w krajach objętych programem i poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem transformacji dotyczyć następujących sfer: problemy społeczne, socjalne; edukacja i wychowanie; rozwój przedsiębiorczości; dziedzictwo kulturowe; rozwój i wsparcie trzeciego sektora; rozwój i wsparcie samorządu lokalnego; rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów.

Wysokość dofinansowania jednego projektu maksymalnie do 40.000 zł.

Składanie wniosków możliwe jest wyłącznie poprzez generator wniosków FED dostępny na stronie http://formularze.fed.org.pl. Przypominamy, że jedna organizacja może mieć tylko jedno konto w generatorze. Zanim stworzysz konto upewnij się, czy Twoja organizacja nie startowała w ciągu tego roku w żadnym konkursie grantowym FED. Jeśli Twoja organizacja ma już konto – pamiętaj o zaktualizowaniu danych organizacji przed zarejestrowaniem wniosku.

Termin składania wniosków to 15 października 2015 r. (godz. 16:00).
Zapraszamy!

Skip to content