21 lutego w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie odbyła się gala, podczas której miało miejsce uroczyste rozpoczęcie działalności Fundacji Oczami Brata.
Na wydarzenie przybyło ponad 250 osób, w tym: Adrian Staroniek – Naczelnik Wydziału Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych, Agnieszka Lipińska – Inspektor Wydziału Kultury, Promocji i Sportu, Ryszard Majer – Radny Miasta Częstochowy, Rzecznik Praw Osób Starszych, Prezes Stowarzyszenia Auxillo Venire, Jerzy Nowakowski
-Wiceprzewodniczący Rady Miasta Częstochowy, Kazimierz Słobodzian – Prezes Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Agape”, Alina Kula – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie, Marta Leżańska-Kierownik Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, a także przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie, dyrektorzy szkół, placówek, przedstawiciele organizacji pozarządowych, osoby z niepełnosprawnościami, rodzice osób niepełnosprawnych, przyjaciele i sympatycy fundacji.

Uroczyste narodziny fundacji rozpoczęły się od akcentu muzycznego – piosenki dedykowanej Karolowi Bilskiemu „Być jak Anioł”, wykonanej przez zespół Filipscy
i Przyjaciele. Na wstępie prezes Paweł Bilski przywitał przybyłych gości,
a także podziękował wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się
do powstania fundacji. Kolejno zostały zaprezentowane działania podejmowane
od 2010 r. przez Wolontariat Młodzieżowy w Częstochowie. Miało to na celu zobrazowanie tego, czym będzie zajmować się nowo powstała Fundacja Oczami Brata. Ukazano również znaczenie nazwy fundacji, której inspiratorem był zmarły Karol Bilski.

W kolejnej części gali przedstawiona została misja organizacji. Prowadzący Paweł Bilski, odniósł się do swoich własnych doświadczeń, które miały zdecydowanie największy wpływ na podejmowane przez niego działania, które doprowadziły go właśnie do tego momentu, w którym teraz się znajduje – stworzenia fundacji. To właśnie z tych doświadczeń wyniósł hasło: „Każde dobro pozostawia ślad w sercu”, które zostało mottem fundacji. Następnie przedstawił filary działalności, a także zaprosił wszystkich chętnych
do współpracy. Aby ukazać jakąś cząstkę tego, czym będzie zajmować się fundacja przygotowane zostało małe ćwiczenie. Każdy na otrzymanej karteczce miał napisać swoją pasję, a także to, jak za jej pomocą można pomóc drugiemu człowiekowi. Odważne osoby, które zdecydowały się podzielić z innymi swoim zapiskiem otrzymały nagrody. Następnie zapowiedziany został spektakl „Prawie jak Opowieść wigilijna”, który zagrali aktorzy Teatru Integracyjnego ALA. Prowadzący wspominał genezę jego powstania, a także fakt,
że tak samo jak fundacja, tak samo i ten teatr powstał z inspiracji osobą Karola Bilskiego.

Zakończeniem gali były wygłoszone podziękowania dla wolontariuszy, rodziców, szkoły, Muzeum, a także wszystkich przybyłych gości. Prezes fundacji przypomniał
o zbliżającej się pierwszej rocznicy śmierci Karola Bilskiego i zaprosił do udziału w Mszy św. w jego intencji. Następnie Teatr Integracyjny ALA wykonał piosenkę finałową, do której wykonania wszyscy z chęcią się włączyli. Uwieńczeniem spotkania był przygotowany poczęstunek dla wszystkich zebranych. Przy wyjściu można było dokonać wpisu do kroniki. Każdy wychodzący z gali otrzymał upominek.

Skip to content