W dniu 27.02.2018r. w Hotelu Arche w Częstochowie odbyła się Konferencja CSR – CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU) pn. „Współpraca międzysektorowa sposobem na rozwój społeczno-gospodarczy”.

Patronat nad Konferencją objął Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Celem konferencji było przybliżenie tematyki współpracy międzysektorowej oraz wzmocnienie jakościowych relacji i zaufania pomiędzy przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej, samorządów, przedsiębiorcami, a także społecznością lokalną. Zaprezentowane zostały działania i konkretne rozwiązania, stanowiące kluczową wartość w procesie wdrażania społecznej odpowiedzialności biznesu.

Partnerami Konferencji byli:

  • Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy,
  • Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Częstochowy,
  • Politechnika Częstochowska – Wydział Zarządzania.

Prezentacje Prelegentów konferencji :

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Artur Szmaciarski

Koncepcja CSR w środowisku akademickim – dr hab. inż. Tomasz Nitkiewicz, prof . PCz.

Centrum Integracji Społecznej – Sławomir Radosz

Dobre praktyki w zakresie CSR ralizowane Oczami Brata – Paweł Bilski – Fundacja Oczami Brata

CSR czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w zakładach TRW Polska w Częstochowie – Aleksandra Piątkowska

Dobre praktyki w zakresie CSR – Monika Walaszczyk – Exact Systems S.A.

Skip to content