Spółdzielnia została utworzona przez Gminę Miasto Częstochowa oraz Fundację Oczami Brata. Przez fundację, która na co dzień, stara się patrzeć na świat oczami osób z niepełnosprawnością, fundację, która ma okazję i możliwość współpracować z najlepszymi z najlepszych, fundację, która postanowiła w sposób biznesowy podejść do potrzeb osób z niepełnosprawnością!

Wychodzimy z założenia, że rehabilitacja społeczna, jest równie ważna jak rehabilitacja zawodowa naszych podopiecznych. Wychodzimy z założenia, iż każda osoba z niepełnosprawnością, jeżeli tylko pozwala na to jej stan zdrowia, czy stopień niepełnosprawności – może i wręcz powinna pracować.

Utworzona przez nas spółdzielnia socjalna staje się wielkim krokiem ku samodzielności naszych podopiecznych! Natomiast za około pół roku z kolei będziemy świętować kolejny sukces, sukces który będzie uzależnione też od Państwa pomocy ale sukces, podczas którego będziemy mogli śmiało powiedzieć iż otwieramy Rodzinny Dom Pomocy na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz „Akademię życia” w formie mieszkań treningowy, w których mam wielką nadzieję, pracownicy tejże spółdzielni znajdą swoją przestrzeń! W końcu możemy powiedzieć o modelowym ale jakże innowacyjnym rozwiązaniu w podejściu do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w podejściu, które zrodziło się przez to, iż na co dzień staramy się wszyscy patrzeć na świat oczami osób z niepełnosprawnością! Przez to spółdzielnia jest wielowymiarowa!

Spółdzielnia jest wyjątkowym dzieckiem Fundacji Oczami Brata ale również Gminy Miasta Częstochowy – bez zaangażowania Miasta nie świętowalibyśmy dzisiaj. Bez zaufania, którym obdarzyło nas Miasto nie poznalibyśmy ekonomii społecznej, nie moglibyśmy mówić o tym aby kompleksowe rozwiązania zacząć wdrażać w naszym mieście i nie myślelibyśmy na pewno o kolejnych planach, jakie mamy już w głowach w tym momencie.

Kiedy podjęliśmy decyzję o tym, iż weźmiemy udział w tworzeniu tego wyjątkowego miejsca – postanowiliśmy odwiedzić inne, podobnie działające podmioty na terenie Polski. Byliśmy między innymi we Wrocławiu, w Poznaniu oglądając tak zwaną „Dobrą Spółdzielnię Socjalną”, które prowadzi „Dobrą kawiarnię”, w której pracują osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Dobra po roku swojej działalności utworzyła kolejne miejsce na mapie Poznania otwierając lokal „Dobra i wino”. Byliśmy również w Warszawie oglądając przedsiębiorstwo społeczne „Życie jest fajne”, w którym na co dzień pracują osoby z problemami autyzmu… Ale byliśmy również w wyjątkowym miejscu, spotykając się z wyjątkową osobą, z dyrektor fundacji Ronalda McDonalda w Polsce, z koordynatorką projektu powstania domu przy szpitalu pediatrycznym w Krakowie, na rzecz rodziców dzieci przebywających w szpitalu – z Panią Katarzyną Nowakowską, która uwrażliwiła nas na jeden ważny szczegół, który jak już wtedy wiedziała – przyda nam się w powstaniu tejże spółdzielni albo  w realizowaniu kolejnych naszych przedsięwzięć, które planujemy zrealizować w przyszłym roku. Powiedziała jedno kluczowe zdanie do powstania między innymi tego miejsca: współpracujcie tylko i wyłącznie z najlepszymi z najlepszych! Wy jesteście dla ludzi, Wy jesteście dla swoich podopiecznych ale zaangażujcie w powstanie tego miejsca, jak najwięcej innych osób, którym przybliżycie ten problem, współpracujcie z osobami, z którymi będziecie mogli się wspólnie cieszyć – wspólnym sukcesem.

Udało nam się pracować w gronie najlepszych z najlepszych. Dla wielu osób społecznie odpowiedzialny biznes jest czymś naturalnym. Za co bardzo serdecznie dziękujemy.

<<Kołek ramowy z łbem stożkowym i gniazdem krzyżowym, wbijana kotwa rozprężana do montażu sufitów podwieszanych, śruba metryczna klasy 5,8 z łbem sześciokątnym z gwintem płaskim, taśma fizelinowana, profil CD, UD 60 i 30, kratka wentylacyjna
z żaluzją, trójniki, wentylator kanałowy, poręcz ścienna prosta, poręcz uchylna, szyba standardowa zespolona 28 mm, szyba pojedyncza bezpieczna 6,4 mm, profile aluminiowe TM63 2,1>>
– to tylko nieliczne materiały zastosowana w powstaniu tego miejsca. Dziś nasza wiedza o budowlance jest o wiele większa niż przez rozpoczęciem remontu.

W klubokawiarni byliśmy zmuszeni do tego aby całkowicie od nowa położyć elektrykę w całym lokalu, dodatkowo odkryliśmy, iż we wcześniejszej toalecie dla personelu ubikacja nie była podpięta do systemu, w lokalu nie istniał system wentylacji a rozbijając ściany z karton-gipsu odkryliśmy m.in. akta sprawy sądowej sprzed kilkudziesięciu lat oraz stary kamienny piec, zaaranżowany dziś w lokalu.

Załogę Klubokawiarni Alternatywa 21 stanowią:

 1. Zuzanna Kasprzak – uczestniczka zajęć naszej organizacji od początku jej powstania, czyli stycznia 2014 roku, wcześniej aktorka Teatru Integracyjnego ALA, w spółdzielni będzie pracowała jako kelnerka.
 2. Mateusz Otok – uczestnik Specjalistyczno-Opiekuńczej Placówki Wsparcia Dziennego działającej przy naszej fundacji od stycznia 2016 roku, wcześniej aktor Teatru Oczami Brata, w spółdzielni będzie pracował jako kelner.
 3. Marta Mazurkiewicz – związana z naszą organizacją od ostatnich wakacji dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie, w spółdzielni będzie pracowała jako pomoc kuchenna.
 4. Dominik Grojca – związany z naszą organizacją od września, w spółdzielni będzie pracowała jako pomoc kuchenna.
 5. Iwona Warchoł – związana z naszą organizacją od ostatnich wakacji dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie, w spółdzielni będzie pracowała jako pomoc kuchenna.
 6. Elżbieta Polak – związana z naszą organizacją od ostatnich wakacji,
  w spółdzielni będzie pracowała jako kucharz.

Zarząd Spółdzielni Socjalnej „Jasne, że alternatywa 21” stanowią osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni, czyli Fundację Oczami Brata oraz Gminę Miasto Częstochowa.

 1. Prezesem Zarządu Spółdzielni został Paweł Bilski, prezes Zarządu Fundacji Oczami Brata.
 2. Wiceprezesem Zarządu Spółdzielni został Karol Polak, organizator ekonomii społecznej w fundacji,
 3. Członkiem Zarządu Spółdzielni została Agnieszka Świercz, kierownik Referatu Ekonomii Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy.

Spółdzielnia została utworzona dzięki współpracy Fundacji Oczami Brata z Gminą Miastem Częstochowa.

Dziękujemy Prezydentowi Miasta Częstochowy Krzysztofowi Matyjaszczykowi. Prezydent swoim zaangażowaniem w powstanie w naszym mieście wiele spółdzielni socjalnych udowadnia, że Częstochowa jest dobrym miastem, w którym można tworzyć ekonomię społeczną!

Prezydent otacza się najlepszymi z najlepszych. Dlatego kolejne podziękowanie kierujemy Naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy Adrianowi Starońkowi. Naczelnik kilka dni przed terminem składania pierwszych fiszek projektowych na powstanie spółdzielni przekazał nam krótką wiadomość: do końca niedzieli czekam na fiszkę, wierzę, że jesteście w stanie ją otworzyć. I otworzyliśmy.

Podziękowania kierujemy dla Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Częstochowie, prowadzącej projekt Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. JOWES jest największym darczyńcą tej spółdzielni, przekazując na jej rzecz dotacje w wysokości 107 000 zł wsparcia kapitałowego oraz 52 500 wsparcia pomostowego.

Dziękujemy Prezesowi Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Częstochowie Panu Marcinowi Kozakowi za przychylność i prowadzenie wyjątkowego projektu.

Projektu Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, w którym funkcje Kierownika pełni Marta Leżańska. Dziękujemy całemu zespołowi JOWES za zaangażowanie, zrozumienie i doradztwo. Dziękujemy również Dominice Kasiurze oraz Emili Konstanciak.

Dziękujemy najbardziej aktywnemu Radnemu Miasta Częstochowy Dariuszowi Kapinosowi za to, że w każdej naszej inicjatywie potrafi konkretnie pomóc i zamienić problem w wyzwanie a wyzwanie w czyny.

Dziękujemy firmie, którą mamy zaszczyt współpracować od około pięciu lat – firmie Wkręt-Met Klimas – liderowi technik zamocowań w Polsce, Europie jak i na Świecie! Bez wsparcia Wkręt-Met Klimas niemożliwe byłoby zamocowanie czegokolwiek w tym lokalu.

Dziękujemy firmie PRESS GLASS – liderowi produkcji szyb, które chronią przed deszczem, słońcem na całym świecie…

Dziękujemy firmie DOSLEP – liderowi wentylacji, bez której klubokawiarnia nie mogłaby zostać otworzona zgodnie z przepisami Inspekcji Sanitarnej…

Dziękujemy firmie ALFA – za przekazanie oświetlenia do każdego pomieszczenia w klubokawiarni

Dziękujemy HOTELOWI IBIS w Częstochowie za zakup klei do płytek, farb oraz fug oraz wsparcia merytoryczne w powstawaniu spółdzielni w formie klubokawiarni.

Dziękujemy Panu Adamowi Gil – Właścicielowi firmy ADAL za przekazane oświetlenie świąteczne.

Dziękujemy firmie GREGOR – Grzegorz Barczyński za przekazanie materiałów budowlanych, niezbędnych do skończenia wydzielania ścian działowych i ich wygłuszenia.

Dziękujemy wybitnemu restauratorowi w Częstochowie, prawdziwej Magdzie Gessler Częstochowy – Arturowi Brędzelowi – właścicielowi m.in. lokalu BOULANGERIE za wsparcie merytoryczne, doradztwo, naukę i cenne wskazówki.

Dziękujemy Annie i Giordano Romano, właścicielom Restauracji La Gondola za wsparcia, doradztwo i przekazane materiały na rzecz spółdzielni!

Dziękujemy Panu Adamowi Wyrwas za dotychczasową współpracę w nadziei na więcej! Dziękujemy Panu Tomaszowi Pałach za przekazanie zabawek, klocków do zabawy w kąciku dla dzieci.

Dziękujemy Fundacji Chrześcijańskiej Adullam za współpracę w organizowaniu społeczności lokalnej dzielnicy Stare Miasto Nowe Życie, czyli dzielnicy w której znajduje się nasza klubokawiarnia.

Dziękujemy Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu Centrum Integracji Społecznej oraz Dziennemu Domu Pomocy Społecznej Senior Wigor prowadzonemu przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Częstochowie za pomoc, użyczenie pomieszczeń i pomoc w zorganizowaniu rekrutacji pracowników.

Dziękujemy Przemysławowi Kruk – za wsparcia finansowe powstającej spółdzielni.

Dziękujemy Firmie ART. BUD – Rafał Jagieło za przeprowadzenie remontu spółdzielni, za cierpliwość, zaangażowanie i pełnienie funkcji nieraz kierownika budowy.

Dziękujemy wszystkim firmom budowlanym zaangażowanym w powstaniu tego miejsca: firmie MAZUR oraz Firmie Andrzej Galus. Dziękujemy również Panu Jacku Fijałkowskiemu.

Dziękujemy Piotrowi Bilskiemu, który stanął na wysokości zadania projektując ten lokal i wdrażając rozwiązania architektoniczne, w tym plan niezbędny do rozpoczęcia prac remontowych. Dziękuję szczególnie za to, że przez okres prawie pół roku doglądał, sprawdzał i doradzał. Mam nadzieję, że pozostałe projekty architektoniczne fundacji będzie również dobrze pilotował.

Dziękujemy również za cenne wskazówki Pani Halnie Mesjasz, bez Pani pomocy i akceptacji projektu nie moglibyśmy przystąpić do remontu.

Dziękujemy Państwu Jadwidze, Januszowi Bilskim za słowa wsparcia w pojawiających się trudnościach.

Dziękujemy wszystkim osobom, które wsparły powstanie tego miejsca przez portal wspieram.to – pomagam.im

Dziękuję wszystkim moim współpracownikom, w szczególności Zarządowi Fundacji Oczami Brata, Marcie Serwiak oraz Paulinie Ziembacz za gotowość podejmowania decyzji rozwojowych, wsparcie i wielkie zaangażowanie w powstanie tej klubokawiarni.

Podziękowania składam całemu mojemu Zespołowi, tak więc również Bartoszowi Karczewskiemu oraz Karolowi Polak, który od dziś na co dzień będzie opiekował się tym miejsce.

Dziękujemy Ewie Wyrwas-Karczewskiej za okazaną pomoc w ostatnich dniach powstawania tego miejsca. Dziękuję za pomoc w sprzątaniu, dekorację i doradztwo.

Cieszymy się, że mogliśmy współpracować z najlepszymi z najlepszych.

Szanowni Państwo jednak to dzisiejsze otwarcie dopiero rozpoczyna tą ciężką, bieżąca pracę na rzecz samodzielności naszych podopiecznych. Dlatego zwracamy się do Państwa z apelem i kontynuowanie wsparcia tego wyjątkowego miejsca!

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli założyć to wyjątkowe i niepowtarzalne miejsce.

Skip to content