OWES-y z województw łódzkiego, śląskiego i wielkopolskiego otrzymały informację o ponownym przyznaniu akredytacji.

W związku z § 2a ust. 2 Zarządzenia nr 13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. poz. 5) zmienionego zarządzeniem nr 45 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniającego zrządzenie w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (Dz. Urz. MRPiPS poz. 49) oraz na podstawie § 10 ust. 3 oraz ust. 4 Regulamin procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – rok 2014/2015, informujemy, iż Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie wyników procedury powtórnej weryfikacji oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego przyznaje status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES z województw łódzkiego, śląskiego oraz wielkopolskiego:

 1. OWES Centrum KLUCZ (nr wniosku 28_AKSES_2015) tworzony przez Instytut Spraw Obywatelskich, partner: Grupa Inspro sp. z o.o.;
 2. OWES (nr wniosku 16_AKSES_2015) tworzony przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”;
 3. OWES (nr wniosku 35_AKSES_2015) tworzony przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS;
 4. OWES Bielsko-Biała (nr wniosku 18_AKSES_2015) tworzony przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum; Przedsiębiorczości w partnerstwie z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki” oraz Urzędem Miasta Bielsko-Biała.;
 5. OWES (nr wniosku 24_AKSES_2015) Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.;
 6. OWES (nr wniosku 36_AKSES_2015) tworzony przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w partnerstwie z Miastem Żory – Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Powiatem Wodzisławskim oraz Miastem Jastrzębie-Zdrój;
 7. OWES MOST (nr wniosku 39_AKSES_2015) tworzony przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „Most” w partnerstwie z Funduszem Górnośląskim S. A. Oddział w Katowicach oraz Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia;
 8. OWES (nr wniosku 68_AKSES_2015) tworzony przez Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej w partnerstwie z Rudzką Agencja Rozwoju „Inwestor” sp. z o.o., Wydziałem Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Telewizją Polską S.A. Oddział Terenowy w Katowicach, Vinci&Vinci Kancelarią Radcy Prawnego i Adwokata M. Zychla i P. Vinci oraz Regionalną Fundacją Pomocy Niewidomym;
 9. OWES (nr wniosku 2_AKSES_2015) tworzony przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi;
 10. OWES Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (nr wniosku 19_AKSES_2015) tworzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych;
 11. OWES (nr wniosku 45_AKSES_2015) tworzony przez Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP;
 12. OWES ETAP (nr wniosku 8_AKSES_2015) tworzony przez Stowarzyszenie ETAP w partnerstwie z Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński.

Więcej informacji znajduje się tutaj>

Skip to content