8 grudnia Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. podpisała z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej porozumienie powołujące Pakt na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego.

Celem, dla którego powołano Pakt jest wspieranie i rozwijanie ekonomii społecznej w subregionie centralnym województwa śląskiego poprzez wspólne, komplementarne i solidarne działanie na jej rzecz.

Ideą Paktu jest zintegrowanie działań instytucji, organizacji pozarządowych, samorządu oraz innych podmiotów na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w subregionie centralnym województwa śląskiego, w szczególności poprzez współpracę w realizacji celów Paktu w następujących obszarach: podnoszenia poziomu wiedzy i upowszechnienia umiejętności praktycznych w sektorze ekonomii społecznej i jego otoczeniu, w szczególności wśród potencjalnych założycieli i pracowników podmiotów ekonomii społecznej, pracodawców, przedsiębiorców, organizacji i instytucji wspierających, podnoszenie poziomu świadomości społecznej dotyczącej sektora ekonomii społecznej oraz utrwalanie jego pozytywnego wizerunku.

20151208_092611 20151208_092629_1 20151208_092638

Skip to content