Zachęcamy do składania wniosków do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Częstochowy – składanie do 15.12.2017 do godz. 15.0   oraz do konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego – składanie do 8.12.2017 do godz. 15.00

Więcej informacji pod adresem: http://ngo.czestochowa.pl/page/3093,otwarte-konkursy-ofert.html

Skip to content