Ochotnicze Straże Pożarne – organizacja festynów i imprez
Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Częstochowie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz możliwościom prawnym dotyczącym sprzedaży napojów alkoholowych przez Ochotnicze Straże Pożarne, podczas lokalnych imprez i festynów, zaprasza na spotkanie animacyjne dotyczące wspomnianej tematyki.

Ochotniczym Strażą Pożarnym zgodnie z art. 18 pkt. 1, ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231) mogą być wydane jednorazowe zezwolenia. Sprzedaż napojów alkoholowych wiąże się również ze spełnieniem obowiązków podatkowych zgodnie z przepisami prawa tj. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Prelegentami spotkania będą min. przedstawiciele Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie. Spotkanie odbędzie się 2 sierpnia o godzinie 1200, w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym, Częstochowa ul. Wały Dwernickiego 117/121.

Osoby zainteresowane, uczestnictwem w spotkaniu proszone są o potwierdzeniem udziału drogą telefoniczną lub mailową do dnia 1.sierpnia 2013r.

Osobą do kontaktu jest Pan Adam Morzyk – Animator JOWES.
email – amorzyk@arr.czestochowa.pl

tel. 34/325-71-42

Załączniki:
zaproszenie osp.docx (0.54MB)

Skip to content