Nowe środki finansowe z LGD
Robert Kępa, członek Zarządu Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” czyli Lokalna Grupa Działania funkcjonująca na terenie gmin: Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów i Rędziny przygotowuje się do uruchomienia kolejnych naborów. W sposób szczególny planowane konkursy adresowane są do przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą oraz do organizacji społecznych.

W kwietniu zostanie ogłoszony nabór w ramach pierwszego projektu grantowego z zakresu aktywizacji i integracji lokalnych społeczności. W ramach projektu grantowego zaplanowano wybór minimum 12 zadań dotyczących organizacji szkoleń, warsztatów, akcji społecznych i innych przedsięwzięć o charakterze integracyjnym. Wartość dofinansowania projektu wynosi od 10 tys. zł do 25 tys. zł, z tego maksymalnie 30% można przeznaczyć na organizację imprez typu festyn, piknik, dożynki. Wyłonione w konkursie projekty otrzymają dofinansowanie o łącznej wartości 300 tys. zł.

W III kwartale ruszy druga edycja naborów wniosków dotyczących podejmowania działalności gospodarczej i rozwoju działalności gospodarczej. LGD zaplanowała 450 tys. zł w formie premii dla osób, które planują założyć działalność gospodarczą. Mając na uwadze duże zainteresowanie tą formą wsparcia podczas pierwszego naboru, zmniejszono maksymalną wartość premii do 50 tys. zł, tak aby umożliwić wsparcie jak największej liczby zainteresowanych osób. Warto przypomnieć, że w ramach tego działania wnioskodawca nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego.

Na działanie związane z rozwojem działalności gospodarczej nasze LGD zaplanowało 1 275 tys. zł. Kwota dofinansowania jednego projektu w tym działaniu wynosi maksymalnie 300 tys. zł, a poziom dofinansowania od 50 do 70% kosztów kwalifikowalnych wykazanych w projekcie.

W drugiej połowie 2017 roku czeka nas nabór do kolejnego projektu grantowego dotyczącego tym razem tworzenia miejsc aktywności ruchowej, na który LGD przeznaczy 250 tys. zł. Kwota dofinansowania jednego projektu to od 10 tys. zł do 25 tys. W ramach projektu grantowego planuje się stworzenie minimum 10 obiektów aktywności ruchowej.

Po bliższe informacje zapraszamy na stronę internetową www.razemnawyzyny.pl, na profil na Facebook-u. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego z pracownikami naszego LGD pod numerem tel. 34 374 00 01 lub 724 043 108, drogą mailową: biuro@razemnawyzyny.pl oraz do odwiedzania naszego biura w Mykanowie przy ul. Cichej 72, gdzie można skorzystać z bezpłatnego

Skip to content