Zapraszamy Państwa do zapoznania się z konkursem grantowym Bank Ambitnej Młodzieży ogłoszonego przez Fundację Banku Zachodniego WBK.

Celem konkursu jest wsparcie realizacji projektów służących wsparciu rozwoju grup młodzieży na płaszczyźnie społecznej, obywatelskiej lub edukacyjnej.

Granty udzielane są wyłącznie na projekty których beneficjentami jest młodzież tj. osoby między 13, a 26 rokiem życia. Pierwszeństwo będą miały Projekty związane z tematami dotyczącymi zagadnień ekonomicznych „Ekonomia wokół nas”. Granty  przyznawane  są  tylko  tym  instytucjom  lub organizacjom  społecznym,  które posiadają osobowość prawną. Maksymalna kwota dofinansowania to 10 000 zł.

Termin naboru: 16.10 – 15.11.2017 r.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod adresem:

http://fundacja.bzwbk.pl/2016/10/24/bank-ambitnej-mlodziezy/

Skip to content