Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z § 6 REGULAMINU KONKURSU„MARKETINGOWE GRANTY JOWES” ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PN. JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ zakończyliśmy ocenę wniosków na tzw. granty marketingowe, które wpłynęły za pomocą formularza online zamieszczonego na www.ejowes.pl w październiku.

W wyniku oceny, rekomendowane do przyznania grantu w wysokości 1000zł na tym etapie są 2 Wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę zgodnie z § 6 Regulaminu.

Organizacje, które nie spełniały kryteriów nadających im pierwszeństwo w wynikach konkursowych, tzn.  te działające dłużej niż trzy lata (zgodnie z datą rejestracji w KRS) lub/i z obrotem za rok 2016 przekraczającym 100 000 zł (słownie: stu tysięcy złotych), zostaną ocenione w ramach listy rezerwowej na początku stycznia.

Wyniki wniosków, które wpłynęły w październiku  w postaci listy rankingowej poniżej.

Lista rankingowa Granty Marketingowe JOWES 2017 X

Skip to content