Częstochowa, 13.06.2013 r.

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU I ETAPU REKRUTACJI

Zgodnie z § 9 Regulaminu Rekrutacji Uczestników do Projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego” Komisja Rekrutacyjna informuje, że zakończył się etap I rekrutacji do wsparcia na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej dotyczący oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych wniosków aplikacyjnych.
W wyniku oceny, do etapu II rekrutacji – rozmowy z Komisją Rekrutacyjną, zakwalifikowani zostali Kandydaci, którzy uzyskali minimalną ilość punktów uprawniającą do zakwalifikowania się do kolejnego etapu rekrutacji, tzn. 30 pkt. Każdy Kandydat otrzyma kserokopię Kart Oceny wraz z otrzymaną punktacją oraz uzasadnieniem.
Pracownicy JOWES będą kontaktować się systematycznie z Kandydatami w celu ustalenia terminu rozmowy z Komisją Rekrutacyjną.

Wyniki I etapu rekrutacji, w postaci list rankingowych z podziałem na płeć, znajdują się w załącznikach:
– Informacja o zakończeniu I Etapu Rekrutacji – do pobrania TUTAJ
– Załącznik 1: lista rankingowa kobiet – do pobrania
TUTAJ
– Załącznik 2: lista rankingowa mężczyzn – do pobrania TUTAJ

Skip to content