Ministerstwo Sportu i Turystyki  ogłosiło otwarty konkurs na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich” działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”

 

Zadania przewidziane do realizacji:

Środki Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w wysokości 28,86 mln zł przeznacza się w 2018 roku, na dofinansowanie realizacji trzech zadań:

zadanie nr 1 – zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych – łączna kwota dofinansowania – 4,61 mln zł;

zadanie nr 2 – zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – łączna kwota dofinansowania – 19,25 mln zł;

zadanie nr 3 – zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej – łączna kwota dofinansowania – 5 mln zł

Termin naboru: do 29 listopada 2017 r.

Więcej informacji znajdziecie Państwo: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/2157,Otwarty-konkurs-na-dofinansowanie-w-2018-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-u.html

Skip to content