Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować iż Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. objęła honorowym patronatem medialnym Konferencję Naukową „Inteligencja finansowa”, która będzie odbywać się w dniach 20-21 lutego 2018 roku na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

W ramach prowadzonych przez ARR projektów: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich oraz Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – prelegentami w trakcie tego eventu naukowego będą Panowie: Józef Wojtas, Mariusz Kowasz i Artur Szmaciarski.

Podczas wystąpienia „Człowiek najlepsza inwestycja – jak zostać przedsiębiorcą z pomocą funduszy europejskich” zostaną omówione możliwości otwarcia własnej działalności z wykorzystaniem środków europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020.

Natomiast podczas prelekcji pod roboczym tytułem „Coś więcej niż tylko zysk? Stawiamy na biznes społeczny” zostaną zaprezentowane: tematyka prowadzenia przez przedsiębiorców działań CSR czyli społecznie odpowiedzialnego/zaangażowanego biznesu oraz przegląd najnowszych trendów w tym zakresie na przykładzie poszczególnych przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów ekonomii społecznej.

Jednocześnie przypominamy, że Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej swoim działaniem obejmuje obszar Miasta Częstochowy, powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego a głównym celem jego działania jest zwiększenie szans na zatrudnienie wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie stabilnych miejsc pracy, rozwój sektora ekonomii społecznej poprzez wzmocnienie podmiotów ekonomii społecznej oraz stworzenie przyjaznego klimatu dla funkcjonowania ekonomii społecznej wśród jednostek samorządu terytorialnego. Oferujemy usługi doradcze, edukacyjne, biznesowe, wsparcie dla osób. W ramach JOWES przewidziano realizację następujących zadań: świadczenie profilowanych usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych na rzecz efektywnego funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej: osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej, w tym udzielenie dotacji na zakładanie przedsiębiorstw społecznych i wsparcie funkcjonujących przedsiębiorstw w tworzeniu dodatkowych miejsc pracy, działania animacyjne; wsparcie działań w zakresie poszukiwania i wdrażania długookresowych źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej, inicjatyw rozwijających przedsiębiorczość społeczną.

 

Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych oraz na stronach dedykowanych temu wydarzeniu:
https://pl-pl.facebook.com/macroknow/
www.facebook.com/czestochowaIF

Osoby zainteresowane udziałem serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z pracownikami poszczególnych projektów.

Do zobaczenia

Skip to content