Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z regionu, w tym fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, jak i administracji publicznej, zainteresowanych tematyką zrównoważonych zamówień publicznych, do udziału w spotkaniu pt. „Klauzule społeczne – własna inicjatywa czy obowiązek?”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 29 listopada 2016 r. w Katowicach (w godzinach 9:00-15:15). Poprowadzi je p. Tadeusz Joniewicz – ekspert ds. zrównoważonych zamówień publicznych – który wprowadzi uczestników w tematykę wystąpieniem Lek na całe zło? Jak wykorzystywać zrównoważone zamówienia publiczne do rozwiązywania lokalnych problemów społecznych.

Spotkaniu będzie towarzyszyła dyskusja w dwóch blokach tematycznych – ramowy program oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się pod adresem: http://es.rops-katowice.pl/iii-forum-miedzysektorowe-zapraszamy-do-dyskusji-nt-klauzul-spolecznych/

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, przy czym uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie. W przypadku gdy liczba zgłoszonych uczestników przekroczy limit dostępnych miejsc, zostanie zastosowane ograniczenie do 1 pracownika reprezentującego dany podmiot. Rekrutacja prowadzona będzie do 24.11.2016 r. lub do wyczerpania się wolnych miejsc.

Dodatkowe informacje na temat zajęć można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń.

Skip to content