Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania pomysłów do Projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych, czyli osób wymagających stałej opieki ze względu na swój stan zdrowia, osób niepełnosprawnych, osób starszych i ich opiekunów).

– pomysły mogą zgłaszać dowolne podmioty, osoby indywidualne lub grupy osób
– pomysłodawca może składać dowolną ilość wniosków (pomysłów)
– wsparcie merytoryczne i organizacyjne, pomoc we wdrożeniu pomysłu na szeroką skalę
– prosty formularz elektroniczny do zgłaszania pomysłów
– brak wkładu własnego
– minimum formalności
– bezzwrotny grant w wysokości do 50 000,00 zł

Termin naboru: do 30 listopada 2017 r.

Skip to content