Informujemy, że zakończyła się rekrutacja do wsparcia na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej. W związku z brakiem zmian w zakresie punktacji po zakończeniu procedury odwoławczej ogłaszamy, że listy rankingowe pozostają niezmienione. W załączniku znajduje się pismo na temat zakończenia rekrutacji.

Skip to content