Zgodnie z § 10 Regulaminu Udzielania Wsparcia Finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Komisja Naboru informuje, że zakończyła się rekrutacja osób zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym składająca się z :

  • I etapu naboru – ocena formalna i merytoryczna złożonych formularzy rekrutacyjnych;
  • II etap naboru – rozmowa z doradcą zawodowym/coachem.

Pracownicy JOWES będą kontaktować się systematycznie z zakwalifikowanymi do Projektu Kandydatami w celu przedstawienia harmonogramu szkoleń.

Wyniki II etapu rekrutacji, w postaci listy rankingowej znajdują się w załączeniu:
Załącznik 1: lista rankingowa

Skip to content