Zgodnie z § 17 oraz § 18 Regulaminu przyznawania środków finansowych w Projekcie „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego” ogłasza nabór Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego z dniem 19.02.2014 r.

W związku z powyższym prosimy o składanie dokumentów (Wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami zgodnie z § 17 ust. 10) osobiście lub pocztą w Biurze Projektu przy Alei Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3. Poniżej znajduje się Regulamin przyznawania środków finansowych, Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego, Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego oraz Karta oceny merytorycznej Wniosku.

Załączniki

Regulamin finansowy.pdf (0.91MB)
Wniosek o udzelenie wsparcia pomostowego.doc (0.56MB)
Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego.doc (0.59MB)
Karta oceny merytorycznej pomostówka.doc (0.56MB)

Skip to content