Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego informuje, że nabór Wniosków o przyznanie środków finansowych – biznesplanu będzie prowadzony w terminie od 21 października do 6 listopada 2013 r.
Szczegółowe informacje o zasadach przyjmowania dokumentów, formie składania wniosku, o konsekwencjach złożenia dokumentów po wyznaczonym terminie naboru zawarte są w § 6 Regulaminu przyznawania środków finansowych na zakładanie, przystępowanie do lub zatrudnianie w spółdzielni socjalnej w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego.

Regulamin finansowy.pdf
Wniosek o przyznanie środków finansowych – biznesplan.doc
formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis JOWES.doc
formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis JOWES.pdf
Karta oceny formalnej biznesplanu.doc
Karta oceny merytorycznej planu.doc
Informacja-pismo.pdf

Skip to content