Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza, że w terminie 4.10. – 31.10.2016 r. będzie prowadzony nabór dokumentów rekrutacyjnych na tworzenie miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych – nowych spółdzielniach socjalnych zakładanych przez osoby fizyczne lub osoby prawne.

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zastrzega sobie możliwość wydłużenia naboru.

W terminie późniejszym zostanie przedstawiony harmonogram programu wsparcia.

O utworzenie spółdzielni socjalnej mogą ubiegać się:

  1. osoby fizyczne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób fizycznych zgodnie z art. 4 pkt. 1 Ustawy o spółdzielniach socjalnych;
  2. osoby prawne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Dotacja jest przyznawana na stworzenie miejsca pracy dla:

a) osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zakwalifikowanych do III profilu pomocy zgodnie z tą ustawą;

b) osób, o których mowa w art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym tj. absolwentów centrum integracji społecznej lub klubu integracji społecznej;

c) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wszystkich zainteresowanych prosimy w pierwszej kolejności o wypełnienie Formularza grupy inicjatywnej znajdującego się na dole strony oraz przesłanie na adres jowes@jowes.pl . Dokumenty rekrutacyjne zostaną zamieszczone na stronie internetowej JOWES w dniu naboru.

Nabór na stworzenie miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym bądź ekonomizujacym się podmiocie ekonomii społecznej będzie ogłoszony w późniejszym terminie.

Po bliższe informacje nt. oferty Ośrodka oraz planowanej procedury naboru zapraszamy do Biura Ośrodka, przy Al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 w Częstochowie bądź pod nr tel. 34 325-71-42.

 

Formularz_Grupy_Inicjatywnej

Skip to content