W dniach 12-13 maja 2016r. odbyła się wizyta studyjna szlakiem podmiotów ekonomii społecznej regionu łódzkiego w której uczestniczyli przedstawiciele grup inicjatywnych będących w procesie tworzenia spółdzielni socjalnej.

Pierwszym etapem wyjazdu, była wizyta w siedzibie Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” działającego od wielu lat w sektorze ekonomii społecznej. Uczestnicy wizyty mieli okazję poznać wiele ciekawych inicjatyw z tego obszaru.

Następnym punktem spotkania była wizyta w Mieście Brzeziny, gdzie funkcjonuje spółdzielnia socjalna „Communal Service” działająca w sektorze komunalnym na rzecz samorządu. Członkami spółdzielni socjalnej są dwie jednostki samorządu terytorialnego co umożliwia tym samorządom powierzanie zadań komunalnych w ramach zamówienia „in house”. Spółdzielnia oprócz prac porządkowo-remontowych świadczy usługi segregacji odpadów komunalnych.   W efekcie spółdzielnia zapewnia pracę dla ponad 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kolejnym odwiedzanym podmiotem była  spółdzielnia socjalna „Spóła Działa” świadczącą usługi
w zakresie projektowania graficznego, ilustracji i realizacji zleceń filmowych. Spółdzielnia współpracuje z fundacją „FABLAB” skupiającą młodych konstruktorów i projektantów technicznych. Uczestnicy wizyty mieli okazję poznać kreatywną i innowacyjną przestrzeń do realizacji prototypów, projektów i wynalazków technicznych.

Następnym etapem wizyty był przejazd do Ośrodka szkoleniowego „Kłos” działającego w formie przedsiębiorstwa społecznego powołanego z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych, w którym uczestnicy spędzili noc. Następnego dnia w trakcie prezentacji uczestnicy dowiedzieli się, że Ośrodek głównie zatrudnia osoby po załamaniach psychicznych dla których praca to nie tylko korzyści finansowe ale również forma terapii.

Ostatnim etapem wyjazdu było poznanie profilu działalności spółdzielni socjalnej „Incepcja”
z Rąbienia świadczącej usługi gospodarczo-porządkowe. Celem powołania spółdzielni była aktywizacja zawodowa podopiecznych Domu Pomocy Społecznej dla niepełnosprawnych
z zaburzeniami psychicznymi.

Mamy nadzieje, iż uczestnicy podczas wizyty zdobyli dużo informacji, które pomogą im w przyszłości
w prowadzeniu własnej spółdzielni oraz wyciągną wnioski z doświadczeń i problemów innych.

Adam Morzyk

Animator JOWES

Skip to content