JESTEŚMY OBOK WAS JUŻ OD 10 LAT

Lokalna grupa działania Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” to organizacja pozarządowa, która od 10
lat działa na obszarze gmin Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów i Rędziny. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Mykanowie przy ul. Cichej 72. Organizacja współpracuje z
przedsiębiorcami, gminami, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami. W latach 2006-2016 Stowarzyszenie pozyskało około 9,5 mln zł na rozwój obszaru, z czego 8,4 mln zł wykorzystały osoby fizyczne, firmy i instytucje na realizację 184 projektów.

MAMY ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ WASZYCH drogowskaz na wwwPOMYSŁÓW

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” pozyskało z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania Leader, kwotę 8 350 500 zł, w tym 6 650 000,00 zł będzie przeznaczone na Fundusze te zostały podzielone na następujące zakresy:

  • 3 650 000,00 zł – dla przedsiębiorców na rozwój istniejących firm oraz dla osób fizycznych na zakładanie działalności gospodarczej,
  • 1 800 000,00 zł – dla instytucji i organizacji pozarządowych na budowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej wykorzystującej zasoby obszaru LGD,
  • 1 000 000,00 zł – dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych na działania aktywizacyjne i integracyjne, na wzmocnienie potencjału organizacji, budowę miejsc aktywności ruchowej oraz kultywowanie lokalnych tradycji i historii,
  • 200 000,00 zł – na działania związane z sieciowaniem organizacji pozarządowych, opracowaniem koncepcji ścieżek rowerowych dla obszaru LGD, rozwojem przedsiębiorczości wśród młodzieży oraz integrację branż działalności gospodarczej mających kluczowe znaczenie dla obszaru.

Środki te będą rozdysponowane w konkursach ogłaszanych w latach 2016 -2019.

ZAPRASZAMY DO POZYSKIWANIA FUNDUSZY

Najbliższe konkursy zostaną ogłoszone we wrześniu 2016 r. na następujące zakresy:

  • rozwój działalności gospodarczej, limit środków: 1 400 000,00 zł
  • zakładanie działalności gospodarczej, limit środków: 525 000,00 zł, w tym zakładanie działalności gospodarczej dla kobiet, limit środków: 225 000,00 zł
  • budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej, limit środków: 1 720 000,00 zł.

oraz w grudniu 2016 r.

  • aktywizacja i integracja lokalnych społeczności – projekt grantowy, limit środków: 300 000 zł

SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEGO DORADZTWA I SZKOLEŃ

Zapraszamy na spotkania informacyjne, na których będą omówione ogólne zasady pozyskiwania środków unijnych, procedury konkursowe, limity srodków na poszczególne konkursy. Spotkania bedą odbywać sie o godz 15:00 przed każdym szkoleniem wg poniższego harmonogramu. Omówione zostaną zasady przyznawania środków i wyboru projektów, wypełniania dokumentacji konkursowej oraz realizacji projektów. Szkolenia odbedą się wg. poniższego harmonogramu

Szkolenia dla osób zainteresowanych pozyskaniem środków na założenie działalności gospodarczej

22.08.2016 r, godz. 15:30-18:30 – Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach ul. Mickiewicza 7

23.08.2016 r, godz. 15:30-18:30 – Sala Sesyjna Urzędu Gminy w Kłomnicach, ul Strażacka 18 (spotkanie dla kobiet)

25.08.2016 r, godz. 15:30-18:30 – Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie ul. Samorządowa 1a

29.08.2016 r, godz. 15:30-18:30 – Sala OSP w Kruszynie ul. Strażacka 2

Szkolenia dla osób zainteresowanych pozyskaniem środków na rozwój działalności gospodarczej

24.08.2016r, godz 15:30-18:30 – Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej Plac Kościuszki 30

26.08.2016r, godz 15:30-18:30 – Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnie ul. Gen.J.Filipowicza 5

30.08.2016r, godz 15:30-18:30 – Sala Sesyjna Urzędu Gminy w Kłomnicach, ul Strażacka 18

31.08.2016r, godz 15:30-18:30 – Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie ul. Samorządowa 1a (spotkanie dla kobiet)

Na szkoleniach omówione zostaną zasady przyznawania środków i wyboru projektów, wypełniania dokumentacji konkursowej oraz realizacji projektów.

Ze względów organizacyjnych konieczne jest wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu w wybranym przez Państwa terminie.

Jeśli masz pomysł i chciałbyś skorzystać z funduszy europejskich, to skontaktuj sie z nami telefonicznie 34 374 00 01, 724 043 108 lub mailowo biuro@razemnawyzyny.pl albo odwiedź nasze biuro w Mykanowie przy ul. Cichej 72.

pasek z logami

Skip to content