Szanowni Partnerzy;

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zaprasza liderów społecznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej oraz inicjatorów zmiany społecznej do udziału w spotkaniu poświęconym przygotowaniu się do nowego okresu programowania w którym to ogromną wagę i znaczenie będą miały wielosektorowe inicjatywy partnerskie.

Celem spotkania będzie przybliżenie założeń programowych obowiązujących w nowym okresie finansowania na lata 2014-2020 oraz zaprezentowanie wybranych metod pracy ze społecznością lokalną, służących integrowaniu społeczności w celu działań partnerskich.

W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych tematyką, serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu, które odbędzie się w dniu 30.05.2014r. w budynku Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego przy ul. Wały Dwernickiego 117/121 o godz. 12:00. Zgłoszenia należy przesyłać na adresy mailowe: kamila@jowes.pl i adam@jowes.pl do dnia 29. maja br. do godziny 10:00.

Z Poważaniem

Animatorzy: Kamila Grochowina
i Adam Morzyk

Skip to content