Szkolenie przeznaczone jest dla zarządzających podmiotami ekonomii społecznej z subregionu północnego województwa śląskiego (powiat częstochowski, myszkowski i kłobucki)

Zapraszamy osoby, które zarządzają podmiotami ekonomii społecznej (fundacjami, stowarzyszeniami, spółdzielniami socjalnymi, itp.), bądź planują założenie takich organizacji na dwudniowe szkolenie, które odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2014 roku.

Tematyka szkolenia obejmuje:

  • Poznanie założenia i zalet coachingowego stylu zarządzania,
  • Poznanie różnic miedzy mentoringiem a coachingiem,
  • Poznanie technik coachingu przydatnych w pracy lidera oraz zdobycie umiejętności ich stosowania,
  • Zdobycie umiejętności rozwijania kompetencji zespołu poprzez rozmowę coachingową i zastosowanie narzędzi coachingowych,
  • Zdobycie umiejętności elastycznego dostosowania stylu zarządzania do poziomu dojrzałości pracowników,
  • Lepsze motywowanie i angażowanie zespołu do osiągania wspólnych celów,
  • Przesuwanie uwagi osób zaangażowanych w projekty z problemów na rozwiązania,
  • Skupienie energii zespołów na poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań i wdrażaniu ich,
  • Umiejętne budowanie konstruktywnej informacji zwrotnej.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
i przesłanie do dnia 10 kwietnia 2014 r. na adres mailowy katarzyna@jowes.pl, faksem na numer 34 360-57-47 bądź dostarczenie do Biura JOWES, Al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3.

Termin szkolenia: 16-17.04.2014, godz. 9.00-15.00.
Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo –Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121, Częstochowa

Trener: Joanna Jagielska.
Termin zgłoszenia: 10 kwietnia 2014.

Załączniki

ZGLOSZENIE_na_szkolenie_coaching.doc (0.54MB)

Skip to content