Aktualny numer naszego biuletynu to swego rodzaju przewodnik dla podmiotów ekonomii społecznej na tematy związane z procesem ekonomizacji i profesjonalizacją działalności podmiotów ekonomii społecznej. W pierwszej kolejności dokonujemy krótkiego przeglądu źródeł finansowania działalności organizacji pozarządowych, wskazując na najważniejsze uwarunkowania w pozyskaniu różnego typu grantów. Do aktywnych grup inicjatywnych adresujemy artykuł opisujący proces zakładania stowarzyszenia. Ciekawe wnioski płyną z badania PES, które przeprowadziliśmy w 2015 roku ujęciu subregionu północnego województwa śląskiego. Prezentujemy podsumowanie tych badań w wymiarze Częstochowy z naciskiem na diagnozę potencjału ekonomizacji organizacji pozarządowych. Pokazujemy także istotę modeli biznesowych jako fundamentu działalności gospodarczej przedsiębiorstw społecznych. Dopełniamy tę wiedzę prezentacją nowego podejścia do strategii marketingowej – tzw. światłego marketingu jako sposobu komunikacji z klientami, którego najważniejszym ogniwem jest marketing społeczny. Na koniec opisujemy podstawowe zasady polityki rachunkowości w PES i wprowadzone zmiany w ustawach o zatrudnieniu socjalnym i spółdzielniach socjalnych.

Marcin Kozak
Prezes Zarządu
ARR w Częstochowie

Jeśli chcesz przejrzeć biuletyn online kliknij tutaj

Biuletyn nr. 3 Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Częstochowie wersja PDF

Skip to content