Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer Biuletynu Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
W słowie wstępnym mam przyjemność potwierdzić, iż od lipca bieżącego roku Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. posiada status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości, który został nadany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. I choć wciąż oczekujemy na rozstrzygnięcie losów projektu JOWES przez Urząd Marszałkowski, już teraz zapraszam do dalszej i nowej współpracy wszystkie organizacje działające w regionie obejmującym Częstochowę, Myszków, Kłobuck i odpowiednio trzy powiaty.

Liczymy, że Biuletyn będzie znakomitym instrumentem szerzenia wiedzy na temat ekonomii społecznej i narzędziem promocji rozwiązań przydatnych w działalności PES i PS. W aktualnym wydaniu znajdziecie między innymi wprowadzenie do idei ekonomizowania działalności organizacji prowadzących działalność społeczną. To sprawa o tyle ważna, że stanowi jeden z warunków niezależności finansowej każdej organizacji. Przedstawiamy także wyniki badań podmiotów ekonomii społecznej w naszym regionie. To pierwsze tego typu badanie pokazuje jaki potencjał mają nasze organizacje. Polecam również tekst na temat idei rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS), szczególnie dlatego, że ta formuła została przyjęta w RPO WSL 2014 – 2020 jako klucz do alokacji funduszy strukturalnych na realizację projektów wynikających z lokalnych strategii rozwoju. Informujemy również o najważniejszych zmianach w ustawie Prawo o stowarzyszeniach. Na koniec prezentujemy dwa prężnie działające partnerstwa „Częstochowa dla rodziny” oraz „Częstochowa na rzecz osób z niepełnosprawnością” jako dobre praktyki w zakresie oddolnych inicjatyw społecznych. Nie zabrakło również miejsca na aktualności w zakresie konkursów grantowych dla organizacji pozarządowych.

Życząc przyjemnej lektury, zachęcam do dzielenia się Waszymi opiniami i nadsyłania uwag.

 Marcin Kozak
Prezes Zarządu
ARR w Częstochowie

Biuletyn nr. 1 Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Częstochowie wersja PDF

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Skip to content