Zapraszamy osoby, które związane są z podmiotami ekonomii społecznej (działającymi w północnym subregionie województwa śląskiego – powiat częstochowski, myszkowski i kłobucki) i chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu planowania strategicznego, do uczestnictwa w dwudniowym szkoleniu nt. „Planowanie strategiczne działalności podmiotów ekonomii społecznej”, które odbędzie się w dniach 25-26 lutego 2014 roku.

Na szkoleniu omówione zostaną zagadnienia z zakresu planowania strategicznego, w tym: przebieg i uwarunkowania procesu budowy strategii firmy, rozwijanie umiejętności interdyscyplinarnego, kompleksowego spojrzenia na działalność przedsiębiorstwa oraz formy organizacji procesu planowania strategicznego.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
i przesłanie do dnia 24.02.2014 r. na adres mailowy katarzyna@jowes.pl , faksem na numer 34 360-57-47 bądź dostarczenie do Biura JOWES, Al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3.

Termin szkolenia: 25-26.02.2014, godz. 9.00-15.00,

Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo –Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121, Częstochowa

Trener: Joanna Jagielska
Termin zgłoszenia: 24.02.2014 do godziny 12.00.

Załączniki

Zaproszenie na szkolenie JOWES planowanie strategiczne.doc (0.53MB)
zgloszenie – planowanie strategiczne.docx (0.51MB)

Skip to content