Szkolenie „Podmioty ekonomii społecznej a zmieniające się warunki w otoczeniu organizacji. Różnorodność grup interesariuszy PES. Budowanie relacji z otoczeniem”

Zapraszamy osoby, które związane są z podmiotami ekonomii społecznej do udziału w dwudniowym szkoleniu nt. „Podmioty ekonomii społecznej a zmieniające się warunki w otoczeniu organizacji. Różnorodność grup interesariuszy PES. Budowanie relacji z otoczeniem”. Szkolenie odbędzie się w dniach 16-17 grudnia 2013 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla podmiotów ekonomii społecznej mających swoją siedzibę bądź jednostkę organizacyjną na terenie subregionu północnego woj. śląskiego tj. Miasta Częstochowy, powiatów: częstochowskiego, myszkowskiego, kłobuckiego.

W ramach szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z kształtowaniem relacji podmiotów ekonomii społecznej z otoczeniem w kontekście różnorodności odbiorców i zmian zachodzących w otoczeniu PES, w tym partnerstwa.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie do dnia 10 grudnia 2013 r. na adres mailowy katarzyna@jowes.pl , faksem na nr 34 360-57-47 bądź dostarczenie do Biura JOWES, Al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3.

Termin szkolenia: 16 – 17.12.2013, godz. 8.30-15.30,

Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo –Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121, Częstochowa

Trener: Beata Nowak

Termin zgłoszenia: 10.12.2013

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki:
Zaproszenie na szkolenie JOWES 16-17.12.2013.doc (0.01MB)
Formularz Zgłoszeniowy 16-17.12.2013.doc (0.55MB)

Skip to content