Zapraszamy osoby, które rozpoczynają działalność w sektorze podmiotów ekonomii społecznej i chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu finansowych aspektów PES do udziału w jednodniowym szkoleniu nt. „Finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej – podstawwy”, które odbędzie się w 10 lutego 2014 r.

Na szkoleniu omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane ze sprawozdawczością finansową PES (dokumentowanie i ewidencjonowanie prowadzenia działalności, przygotowanie, analiza i zatwierdzanie sprawozdań finansowych, dokumentowanie, ewidencjonowanie oraz sprawozdawczość w zakresie pomocy publicznej) oraz zagadnienia podatkowe (obciążenia podatkowe podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług, obowiązki wobec ZUS).

Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
i przesłanie do dnia 31 stycznia 2014r. na adres mailowy katarzyna@jowes.pl , faksem na numer 34 360-57-47 bądź dostarczenie do Biura JOWES, Al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3.

Termin szkolenia: 10.02.2014, godz. 9.00-15.00,

Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo –Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121, Częstochowa

Trener: Agata Błaszczyk

Termin zgłoszenia: 31 stycznia 2014.

Załączniki:

Zaproszenie na szkolenie JOWES 10.02.2014.doc (0.53MB)
Formularz Zgłoszeniowy 10.02.2014.doc (0.54MB)

Skip to content