Zapraszamy osoby, które związane są z podmiotami ekonomii społecznej i chcą pogłębić swoją wiedzę
z zakresu finansowych aspektów PES do udziału w jednodniowym szkoleniu nt. „Finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej”, które odbędzie się w dniach 3 lutego 2014 roku.

Na szkoleniu omówione zostaną zagadnienia z zakresu sprawozdawczości finansowej dotyczące otwarcia i zamknięcia roku obrachunkowego.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
i przesłanie do dnia 29.01.2014 r. na adres mailowy katarzyna@jowes.pl , faksem na numer 34 360-57-47 bądź dostarczenie do Biura JOWES, Al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3.

Termin szkolenia: 3.02.2014, godz. 9.00-15.00,

Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo –Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121, Częstochowa

Trener: Agata Błaszczyk
Termin zgłoszenia: 29.01.2014.

Załączniki:

Zaproszenie na szkolenie JOWES 03.02.2014.doc (0.52MB)
Formularz Zgłoszeniowy 03.02.2014.doc (0.54MB)

Skip to content