W imieniu Organizatorów konferencji pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom Konferencji CSR – CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

(SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU) pn.  „Współpraca międzysektorowa sposobem na rozwój społeczno-gospodarczy”, która odbyła się 27.02.2018r. w Hotelu Arche w Częstochowie.

Patronat nad Konferencją objął Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Dziękujemy wszystkim Partnerom Konferencji – Wydziałowi Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy, Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Częstochowy  oraz Politechnice Częstochowskiej – Wydziałowi Zarządzania.

Szczególne podziękowania kierujemy również  do Panelistów i  Prelegentów Konferencji.

Mamy nadzieję, że konferencja stała się okazją do inspirującej wymiany wiedzy i myśli oraz wzajemnego lepszego poznania się.

Mamy nadzieję, że wiedza i doświadczenia zdobyte w czasie konferencji okażą się cenne i pożyteczne, natomiast udział w konferencji będzie początkiem,

czy też kontynuacją współpracy.

Podziękowania kierujemy oczywiście do  wszystkich uczestników konferencji – reprezentantów świata NGO i  biznesu!

To, że byli Państwo z nami w tak licznym gronie jest dla nas zaszczytem i radością.

Wyrażając podziękowania – jednocześnie zapraszamy  do udziału w naszych kolejnych przedsięwzięciach.

Życzymy wielu sukcesów !

 

 

Skip to content