Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają na spotkanie informacyjne pt. „EFS-owe śląskie – szanse i wyzwania w pozyskiwaniu oraz realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego” w Częstochowie.

Spotkanie przeznaczone jest dla osób i instytucji, które chcą pozyskać wiedzę z zakresu aplikowania i realizowania projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Tematyka spotkania:

  1. Omówienie możliwości pozyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:
    1. Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020,
    2. Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój,
  2. Szczegółowe omówienie tematyki pozyskiwania oraz realizacji projektów z EFS w ramach RPO WSL 2014-2020 (m.in.: rozliczanie projektów, Lokalny System Informatyczny na etapie realizacji projektów, kontrola projektów).

Aby  maksymalnie dopasować stopień problematyki do oczekiwań odbiorców, spotkania będą składać się z dwóch zasadniczych modułów:

  • horyzontalnego: prowadzony przez specjalistów sieci PIFE,
  • szczegółowego: prowadzony przez pracowników IZ RPO WSL.

Termin i miejsce spotkania:
Termin spotkania: 15 marca 2017 r.  
Rejestracja w godzinach: 9.45-10.00.
Godz. spotkania: 10.00 – 13.00.
Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, Częstochowa, ul. Wały Dwernickiego 117/121, Sala 1.

Zasady rekrutacji:
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Jeżeli ze względu na niepełnosprawność i/lub stan zdrowia potrzebują Państwo szczególnych udogodnień, to prosimy o kontakt.

Kontakt: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie, tel.: 34/3605687, 34/3245075; e-mail: lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl

Formularz zgłoszeniowy 15.03.2017

Skip to content