Centrum Wolontariatu działające przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „Agape” w Częstochowie w dniu 14 grudnia 2015 r. w Filharmonii Częstochowskiej organizuje X Jubileuszową Galę Wolontariatu. Gala ma na celu złożyć wyrazy wdzięczności i uznania dla wszystkich wolontariuszy za ich poświęcenie, pasję i pracę jaką wykonują przez cały rok na rzecz osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej oraz zaangażowanych w obszarze kultury, ochrony zwierząt, ekologii i wielu innych obszarów pożytku publicznego.

Podczas Gali zostaną ogłoszone wyniki X Edycji Konkursu Barwy Częstochowskiego Wolontariatu w ramach którego zostaną wyłonieni laureaci w ramach 4 kategorii: wolontariat młodzieżowy, senioralny, grupowy i koordynator wolontariatu. Do dnia 31 października do Centrum Wolontariatu wpłynęło 25 nominacji indywidualnych oraz 6 grupowych, które oceni powołana Kapituła Konkursu.

Dla przybyłych na Galę wolontariuszy i zaproszonych gości zaśpiewa Mieczysław Szcześniak.

Dla mieszkańców miasta Częstochowy i regionu organizatorzy przygotowali cegiełki, które można nabyć w cenie 20 zł. w siedzibie Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Agape” przy al. Wolności 44 w Częstochowie (tel.343627866) oraz w kasach Filharmonii Częstochowskiej ul. Wilsona 16.

Gala jest przygotowywana w partnerstwie z Urzędem Miasta Częstochowy, Wydziałem Polityki Społecznej, Filharmonią Częstochowską, Śląskim Forum Organizacji Pozarządowych „KaFOS”, Częstochowskim Bankiem Żywności, Jurajskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Fundacją dla Życia i Rodziny im. św. Jana Pawła II.

Patronat honorowy nad Galą objął Pan Krzysztof Matyjaszczyk, Prezydent Miasta Częstochowy oraz Pan dr Ryszard Majer Senator RP i Rzeczniki Osób Starszych. Natomiast patronat medialny objęła TV Orion, Radio Fiat, Radio Jura oraz Częstochowskie24.

 

Plakat X Gala Wolontariatu

Skip to content