JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Wniosek o przyznanie środków finansowych – biznesplan

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej udostępnia wzór Wniosku o przyznanie środków finansowych – biznesplan wraz z kartami oceny dla Grup Inicjatywnych biorących udział w projekcie JOWES w zakresie tworzenia spółdzielni socjalnych.

Szczegółowe informacje o zasadach przyjmowania dokumentów, formie składania wniosku i wymaganych załącznikach zawarte są w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego w projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Planowany termin naboru wniosków to 10.04.2017-14.04.2017 r.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin udzielania wsparcia finansowego w projekcie JOWES

Wniosek o przyznanie środków finansowych – biznesplan 2017

Karta oceny merytorycznej 2017

Opublikowano: 23 marca 2017
Autor: Rafał Żak