JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Opublikowano: 1 lutego 2017
Autor: Rafał Żak