JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU REKRUTACJI

Zgodnie z § 10 Regulaminu Udzielania Wsparcia Finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Komisja Naboru informuje, że zakończyła się rekrutacja osób zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym składająca się z:

Pracownicy JOWES będą kontaktować się systematycznie z zakwalifikowanymi do Projektu Kandydatami w celu przedstawienia harmonogramu szkoleń.

Wyniki II etapu rekrutacji, w postaci listy rankingowej znajdują się w załączeniu:

Opublikowano: 23 marca 2017
Autor: Rafał Żak