JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Opublikowano: 22 sierpnia 2017
Autor: Rafał Żak