JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie przedłożonego wsparcia pomostowego

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie przedłożonego wsparcia pomostowego w projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Opublikowano: 17 maja 2017
Autor: Rafał Żak