JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w projekcie Jurajskiego Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w projekcie Jurajskiego Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Opublikowano: 5 czerwca 2017
Autor: Rafał Żak