JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

 

Fundacja Wspierająca Rodziny Dysfunkcyjne „Też Możesz”

ul. Lipowa 45/38
42-200 Częstochowa
tel. 517176123

Fundacja Wspierająca Rodziny Dysfunkcyjne „Też możesz” działa od lutego 2016 roku. Od czerwca 2017 r., dzięki pomocy i wsparciu JOWES przekształciła się w Przedsiębiorstwo Społeczne. Celem Fundacji jest między innymi integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pomoc rodzinom dysfunkcyjnym oraz profilaktyka uzależnień. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej PS organizuje kiermasze bielizny i obuwia. Kiermasze organizowane są w małych miejscowościach, na terenie województwa śląskiego, w promieniu 60 km. od Częstochowy, w salach wynajętych od Straży Pożarnej, Domu Kultury lub Klubów Osiedlowych.  Specyfiką tych miejscowości jest całkowity brak lub sporadyczne występowanie sklepów odzieżowych i obuwniczych. Dzięki działalności PS mieszkańcy mogą zakupić niezbędne produkty na miejscu. Jest to dużym ułatwieniem, szczególnie dla osób starszych lub niepełnosprawnych. Kiermasz w małych miejscowościach jest swoistego rodzaju wydarzeniem społecznym. Nie tylko ułatwia życie codzienne, ale także umożliwia realizację kontaktów społecznych, podczas dokonywania zakupów. Z uwagi na to, że dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji, na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży, mieszkańcy tych miejscowości mają także możliwość, dokonując zakupów, udzielać wsparcia społecznego osobom potrzebującym pomocy. Fundacja zatrudnia osoby niepełnosprawne, Z pozyskanych w ten sposób środków będzie realizować projekty w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych młodzieży.