JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej:

do korzystania z komplementarnego i łącznego wsparcia „Ekonomia Społeczna od A do Z”.

Oferujemy:

Podmioty ubiegające się o ww. wsparcie powinny złożyć Deklarację Uczestnictwa w Projekcie wraz z dokumentami wymaganymi w związku z ubieganiem się o pomoc de minimis.

Do pobrania:
Regulamin projektu JOWES

Deklaracja uczestnictwa osoby fizycznej

Deklaracja uczestnictwa osoby prawnej

Formularz pomocy de minimis

Zorganizowane zostaną następujące bloki tematyczne szkoleń:

  1. Szkolenia dla uzyskania wiedzy i umiejętności do założenia/prowadzenia działalności w sektorze Ekonomii Społecznej.
  2. Równościowe szkolenia w zakresie zarządzania różnorodnością skierowane do otoczenia PES.
  3. Akademia Liderów Ekonomii Społecznej.

Harmonogram szkoleń i możliwość zgłoszenia się będzie podany każdorazowo na stronie internetowej.

Wsparcie doradcze prowadzone jest stacjonarnie w Biurze Projektu, przy Al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 w Częstochowie przez doradców: Katarzynę Łazorko i Artura Szmaciarskiego. Prosimy o wcześniejsze uzgadnianie terminu telefonicznie pod nr 34 325 71 42 bądź mailowo jowes@arr.czestochowa.pl

Wsparcie animacyjne prowadzone jest przez animatorów: Kamilę Grochowinę i Adama Morzyka i polega m. in. na pomocy w zawiązywaniu i rozwoju partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej.

Informacje o terminach, miejscu, celu wizyt studyjnych będą dostępne w Biurze Projektu przy Al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 w Częstochowie, telefonicznie pod nr 34 325 71 42 i na stronie internetowej.

Zapotrzebowanie na wsparcie infrastrukturalne, na usługi prawne, księgowe i marketingowe będzie konsultowane indywidualnie w Biurze Projektu.