JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Terminy szkoleń dostępne wkrótce.