JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Spółdzielnia Socjalna SPON
ul. Dojazdowa 1,
42-200 Częstochowa,
tel. 609263115

Spółdzielnia została założona w lutym 2017 roku, obecnie zatrudnia pięciu pracowników. Podstawą działalności Spółdzielni Socjalnej SPON jest przede wszystkim świadczenie usług sprzątających w pomieszczeniach biurowych, halach produkcyjnych, szpitalach, uczelniach, przychodniach, kancelariach prawnych, a także świadczenie usług sprzątających na terenach zewnętrznych. Są to zarówno obiekty użyteczności publicznej oraz prywatni przedsiębiorcy. Wykonujemy specjalistyczne sprzątanie przy użyciu odpowiednich maszyn szorująco-myjąco-polerujących. Stawiamy na rozwój oraz na możliwość stworzenia dodatkowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz wykluczonych z rynku pracy.