JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Spółdzielnia Socjalna KAMPUS EUREKA 

ul. Leśna 19,
42-310 Żarki
tel. 731 926 776

>> Strona internetowa KAMPUS EUREKA <<

>> Facebook KAMPUS EUREKA <<