JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Od czego uzależniona jest wysokość przyznawanej dotacji?

Wysokość przyznawanej dotacji uzależniona jest od założeń biznesplanu grupy inicjatywnej spółdzielni socjalnej oraz od oceny Komisji Oceny Wniosków, która przyznaje dotację na podstawie punktacji przyznawanej w poszczególnych etapach rekrutacji. Uwarunkowane jest to m.in. adekwatnością zaplanowanych w biznesplanie zakupów do zakładanej działalności itp. Grupa Inicjatywna może łącznie otrzymać do 200.000 zł dotacji, każda osoba uprawniona do otrzymania dotacji może otrzymać do 20.000 zł.

Opublikowano: 3 czerwca 2014
Autor: Administrator