JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Na kim spoczywa odpowiedzialność za przyznaną w projekcie dotację? Czy tylko na osobach, którym przyznano dotacje, czy na wszystkich, które tworzą spółdzielnię?

Na każdej osobie, która dotację otrzymała i na całej spółdzielni.

Opublikowano: 3 czerwca 2014
Autor: Administrator